Zaznacz stronę

Badania krwi

 

1)PAKIET PODSTAWOWY

Badania wykonywane w Pakiecie Podstawowym pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych narządów organizmu m.in. wątroby, nerek, szpiku kostnego. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, infekcji czy chorób nowotworowych.

Pakiet badań PODSTAWOWY obejmuje:

Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia oraz umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

Cholesterol

ocena ryzyka rozwoju miażdżycy. W przypadku nieprawidłowego wyniku należy wykonać badanie poziomu wszystkich frakcji cholesterolu (Lipidogram).

ALT

przesiewowe badanie oceniające funkcję wątroby. Nieprawidłowy wynik wymaga bardziej szczegółowych badań takich jak „Próby wątrobowe” oraz badań w kierunku obecności wirusów zapalenia wątroby.

Mocznik

podwyższony poziom może wskazywać na choroby nerek.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

2) PAKIET POSZERZONY

Pakiet Podstawowy został uzupełniony w tym zestawie badań o bardziej szczegółową ocenę funkcji wątroby i nerek oraz badania związane z chorobami układu krążenia i tarczycy.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych, infekcji czy chorób nowotworowych.
Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).

Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Mocznik i kreatynina

podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy

badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

Żelazo

nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia, początkowo objawiająca się tylko np. osłabieniem lub złym samopoczuciem.

TSH

badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem. 

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

3) PAKIET PEŁNY

Pakiet Poszerzony został uzupełniony w tym zestawie o badania układu krzepnięcia krwi, alergii, funkcjonowania trzustki i gospodarki związanej z metabolizmem kości (skłonności do osteoporozy). Występują w nim także bardziej szczegółowe badania związane z zapaleniami, zaburzeniami białkowymi oraz gospodarką żelazem i magnezem. Dodatkowo pakiet ten zawiera badania mogące wskazywać na zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C, sprawdzają one też odporność poszczepienną.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy, alergii oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych, infekcji czy chorób nowotworowych. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).

Pakiet badań PEŁNY obejmuje:

 Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

APTT, PT

najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi, objawiających się nadmierną skłonnością do powstawania siniaków i przedłużonego krwawienia.

Fibrynogen

wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker stanów zapalnych.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Amylaza

podwyższone wartości występują w chorobach trzustki.

Mocznik i kreatynina

podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy

badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

Proteinogram

szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie. Nieprawidłowy wynik może występować np.: w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcji wątroby.

Ferrytyna

badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza , a podwyższony w stanach zapalnych.

Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny

podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.

Magnez

badanie wykonywane w przypadku objawów takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.

hsCRP

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

TSH

badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.

HBs przeciwciała (anty-HBs)

badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce B, a u osób nieszczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.

HCV przeciwciała (anty-HCV)

badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga.

IgE całkowite

wstępne badanie w kierunku skłonności do alergii.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

4) PAKIET DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Pakiet badań adresowany jest do kobiet świadomie planujących macierzyństwo, a tym samym dbających o zdrowie swoje i przyszłego potomka.
Badania w tym Pakiecie są pomocne w ocenie ogólnego stanu zdrowia, ale mają także za zadanie zmniejszyć ryzyko kłopotów z donoszeniem ciąży i urodzeniem zdrowego dziecka. Pozwalają również zidentyfikować źródła ewentualnych problemów z zajściem w ciążę.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy czy anemii oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji, w szczególności związanych z układem moczowo-płciowym.
Badania wykonywane w tym Pakiecie służą również do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby, oraz drobnoustrojami groźnymi dla zdrowia matki i dziecka.
Wykonanie badań z Pakietu dla kobiet planujących ciążę, daje szansę przeprowadzenia wcześniejszego leczenia lub dodatkowych szczepień, tym samym zwiększając szansę na posiadanie zdrowego dziecka i uniknięcie komplikacji w czasie ciąży.

Pakiet badań DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ obejmuje:

 Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy. Jej wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie jest niezwykle ważne dla zdrowia ciężarnej i jej przyszłego dziecka.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca lub przedwczesne skurcze macicy.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Mocznik

podwyższone wyniki wskazują na choroby nerek.

Żelazo

nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia, na początku objawiająca się tylko np. osłabieniem lub złym samopoczuciem, a następnie może być związana z patologią ciąży.

Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny

podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy, która może się nasilić w przebiegu ciąży. Dodatkowo zaburzenie poziomu tych jonów może powodować przedwczesne skurcze macicy.

Magnez

badanie wykonywane w przypadku objawów, takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności. Odpowiedni poziom istotny jest ze względu na prawidłową kurczliwość macicy.

Prolaktyna

podwyższone stężenia tego hormonu mogą być przyczyną problemów z zajściem w ciążę.

HBs przeciwciała (anty-HBs)

badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nie szczepionych wynik dodatni wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.

HCV przeciwciała (anty-HCV)

badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany jest szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga oraz żółtaczki.

USR

badanie w kierunku wykrycia zakażenia jedną z chorób wenerycznych (badanie wymagane przed przyjęciem do szpitala).

Toksoplazmoza IgG

badanie pozwalające określić odporność na zakażenie pasożytem Toxoplasma gondii w ciąży. Toksoplazmoza przebyta w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu oraz może być przyczyną problemów w przebiegu ciąży.

Różyczka IgG

badanie pozwalające określić odporność na zakażenie wirusem różyczki w ciąży. W przypadku wyniku ujemnego możliwe jest szczepienie przed zajściem w ciążę.

Chlamydia trachomatis IgG

badanie w kierunku zakażenia, które może być przyczyną problemów z zajściem w ciążę, a następnie poronień.

CMV IgG

badanie pozwalające określić odporność na zakażenie wirusem cytomegalii. Zakażenia CMV w trakcie ciąży są bardzo niebezpieczne dla płodu.

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM

obecność tych przeciwciał może być przyczyną niepowodzeń położniczych (poronień i wewnątrzmacicznego obumarcia płodu).

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

5) PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY

Badania w tym Pakiecie odzwierciedlają ogólny stan zdrowia kobiety ciężarnej, pozwalają ocenić prawidłowość przebiegu ciąży oraz są niezbędne przed przygotowaniem do porodu. Poszczególne badania odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki czy wątroba, a za pomocą badań hormonalnych można kontrolować przebieg ciąży.
Dla prawidłowego rozwoju ciąży istotne są także badania w kierunku anemii, cukrzycy czy infekcji dróg moczowo-płciowych. Wykluczenie nabytych podczas ciąży zakażeń toksoplazmą oraz wirusami różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka. Przed porodem wymagane jest także oznaczenie grupy krwi.

Pakiet badań DLA KOBIET W CIĄŻY obejmuje:

 Mocz – badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy. Jej wczesne rozpoznanie i prawidłowe leczenie jest niezwykle ważne dla zdrowia ciężarnej i jej przyszłego dziecka.

ALT, ALP

próby wątrobowe oceniające funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Kreatynina

podwyższone wyniki wskazują na choroby nerek.

Żelazo

nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia związana z patologią ciąży.

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn.)

niezbędne badanie przed porodem. Raz wykonana karta grupy krwi jest przydatna i ważna do końca życia.

Progesteron

badanie hormonu odpowiedzialnego m.in. za „utrzymanie ciąży”.

Beta HCG

badanie wykonuje się w celu potwierdzenia ciąży oraz monitorowania jej przebiegu.

HBs przeciwciała (anty-HBs)

badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nie szczepionych wynik dodatni wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.

HCV przeciwciała (anty-HCV)

badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C).

HIV

badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, niezbędne przed porodem.

USR

badanie w kierunku wykrycia zakażenia jedną z chorób wenerycznych (badanie wymagane przed przyjęciem do szpitala).

Toksoplazmoza IgM

wynik ujemny wyklucza zakażenie w ciąży pasożytem Toxoplasma gondii. Toksoplazmoza przebyta w ciąży jest bardzo niebezpieczna dla płodu oraz może być przyczyną problemów w przebiegu ciąży.

Różyczka IgM

wynik ujemny wyklucza zakażenie w ciąży wirusem różyczki.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

6) PAKIET DLA DZIECI

Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia dziecka. Nieprawidłowe wyniki poszczególnych badań mogą zwrócić uwagę na toczące się infekcje bakteryjne lub wirusowe górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc, nerek i układu moczowego. Mogą być także pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: alergii, cukrzycy, anemii, gorączki reumatycznej czy żółtaczki. W Pakiecie znajdują się również badania pomocne w wykluczeniu infekcji pasożytniczych układu pokarmowego.

Pakiet badań DLA DZIECI obejmuje:

Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego. 

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi: czerwonych, białych i płytek. Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m. in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.  

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu w następstwie biegunek i wymiotów. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować ogólne osłabienie i zaburzenia nastroju.

Bilirubina całkowita

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcje wątroby i stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki. 

Żelazo

nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia, która początkowo może objawiać się jedynie osłabieniem lub złym samopoczuciem. 

Kał-pasożyty

badanie w kierunku obecności często występujących pasożytów układu pokarmowego, takich jak owsiki, lamblie, glisty czy tasiemiec. 

CRP

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego, szczególnie o podłożu bakteryjnym. Podwyższony wynik jest istotną przesłanką do włączenia antybiotyku. 

ASO

wykonuje się w przypadku bólu gardła czy stanów podgorączkowych, aby ustalić przyczynę oraz zapobiec ich powikłaniom w postaci dolegliwości kostno-stawowych i niszczeniu zastawek serca. 

IgE całkowite

badanie wykonywane w każdym przypadku podejrzenia, że dziecko może być uczulone (w diagnostyce alergii).

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

7) PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnych badań pozwalających ocenić funkcjonowanie podstawowych narządów, zawiera także badania istotne dla kobiet obawiających się rozwoju osteoporozy, zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).
W pakiecie znajdują się także badania w kierunku obecności raka piersi, jajnika i jelita grubego oraz badania hormonalne pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości, nadpobudliwości i braku koncentracji.

Pakiet badań DLA KOBIET DOJRZAŁYCH obejmuje:

 Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Mocznik i kreatynina

podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy

badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

Ferrytyna

badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony w stanach zapalnych.

Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny

podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.

Magnez

badanie wykonywane w przypadku objawów, takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.

hsCRP

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Kał na obecność krwi utajonej

badanie pozwalające na wykrycie utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego, nasuwającego podejrzenie m.in. raka jelita grubego.

TSH

badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.

FSH

badanie hormonalne przydatne w diagnostyce zaburzeń miesiączkowania (nieregularnych cykli).

Prolaktyna

hormonalna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania i problemów z płodnością.

Osteokalcyna

badanie przydatne w ocenie metabolizmu kostnego, istotne w diagnostyce osteoporozy.

CA 125*

marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.

CA 15-3*

marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.

* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

8) PAKIET HORMONALNY U KOBIET

Pakiet hormonalny kierowany jest do Pań odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania w nim zawarte pozwalają na określenie równowagi hormonalnej, zdiagnozowanie zaburzeń endokrynologicznych oraz dotykają procesów związanych z płodnością i przekwitaniem.

Pakiet badań HORMONALNY DLA KOBIET obejmuje:

TSH to hormon wydzielany przez przedni płat przysadki, odpowiada on za funkcjonowanie tarczycy. Hormony tarczycy odgrywają istotną rolę w cyklu miesiączkowym i wpływają również na płodność kobiet. 
Oznaczenie hormonu TSH zaleca się w także w sytuacji, gdy kobieta ma:
• rzadkie lub zbyt częste menstruacje
• miesiączki są bardzo obfite lub bardzo skąpe
 
• oraz wówczas, gdy stara się o dziecko lub gdy wystąpiło u niej poronienie.
Schorzenia tarczycy są obserwowane ok. 5-krotnie częściej u kobiet (głównie w wieku rozrodczym) niż u mężczyzn. Zaburzenia czynności tarczycy podczas ciąży mogą być przyczyną wielu nieprawidłowości, zarówno u ciężarnej, jak i u płodu a później u noworodka.

Prolaktyna (PRL)
Nieprawidłowy poziom tego hormonu może mieć związek z gruczolakiem przysadki. Wzrost poziomu PRL może nastąpić także pod wpływem licznych bodźców stresowych, wysiłku fizycznego, hipoglikemii (obniżenie stężenia glukozy we krwi).
 
Hiperprolaktynemia (zbyt wysoki poziom prolaktyny) może być:
– przyczyną problemów z zajściem w ciążę ( z powodu np. braku jajeczkowania lub niewydolności ciałka żółtego),
 
– czynnikiem zwiększającym ryzyko poronień.
 
Oznaczenie stężenia PRL stanowi jedno z podstawowych badań w diagnozowaniu przyczyn braku miesiączki o podłożu hormonalnym.
*Stężenie PRL zmienia się w ciągu doby (najwyższe poziomy osiąga rano 4:00 – 7:00), oraz wzrasta pod wpływem spożycia posiłku zawierającego białko, dlatego zaleca się dwukrotne oznaczenie poziomu PRL: w godzinach rannych i południowych.

FSH – hormon folikulotropowy, bierze udział w dojrzewaniu pęcherzyków Graafa i tym samym wpływa na procesy związane z płodnością. FSH oznacza się również w celu określenia początku menopauzy (w 3. dniu cyklu). Wartości powyżej 20 mIU/ml wskazują na znacznie obniżoną zdolność do zapłodnienia.

LH – hormon luteinizujący /lutropina/ wydzielany jest przez przysadkę, uczestniczy w regulacji cyklu miesiączkowego. Oznaczanie poziomu zarówno LH jak i FSH służy do różnicowania przyczyn zaburzeń miesiączkowania i jest pomocne w określeniu terminu owulacji.
W prawidłowym cyklu stosunek LH/FSH jest zbliżony do 1 ( z wyjątkiem jajeczkowania), w niewydolności podwzgórzowo-przysadkowej zmniejsza się do 0,5-0,6, po menopauzie zmniejsza się do 0,4-0,7, a w zespole policystycznych jajników wzrasta powyżej 1,5-3. IU/l=mIU/ml

Estradiol – Wskazaniem do oznaczenia są: 
– zaburzenia cyklu miesiączkowego,
 
– substytucja hormonalna u kobiet w okresie pomenopauzalnym (określenie dawek i rodzaju przyjmowanych hormonów przed wdrożeniem i w trakcie przyjmowania),
 
– kontrola indukowanej lekami owulacji,
 
– zaburzenia okresu pokwitania,
 
– diagnostyka guzów wytwarzających estrogeny.
 
Badanie stężenia estradiolu w okresie okołoowulacyjnym jest jednym z pośrednich testów potwierdzających wystąpienia jajeczkowania w danym cyklu (wartości powyżej 82 pg/ml).
Niskie poziomy estradiolu mają niekorzystny wpływ na układ kostny (mogą być przyczyną osteoporozy).
Stosowanie terapii estrogenowej zmniejsza o 40% ryzyko złamań szyjki kości udowej, miednicy i kończyn, konieczny jest jednak ciągły monitoring poziomu estradiolu i FSH.

Progesteron – dostarcza istotnych informacji o przebiegu procesu owulacji. Progesteron odpowiada za właściwe przygotowanie śluzówki na przyjęcie zarodka, utrzymuje ciążę, a spadek jego stężenia przy odpowiednio przygotowanym endometrium wywołuje miesiączkę. Proponuje się trzykrotne oznaczenie progesteronu we krwi między 4. a 11. dniem przed spodziewaną miesiączką. Suma stężeń powinna przekraczać 47,7 nmol/l

Warto wiedzieć
Badania w kobiecej niepłodności związanej z zaburzeniami owulacji to:
– w 10 dniu cyklu: estradiol, LH i FSH
– w 13 dniu cyklu: estradiol, LH i FSH
– w 21 dniu cyklu: PRL, testosteron i progesteron

Wyniki prawidłowe to:
– stosunek LH/FSH w 10 dniu cyklu równy 1
– narastanie stężenia Estradiolu między 10 a 13 dniem cyklu od 20 do 480 pg/ml
– stężenie progesteronu > 8ng/ml i prawidłowe stężenie PRL i testosteronu

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

9) PAKIET DLA MĘŻCZYZN DOJRZAŁYCH

Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnych badań pozwalających ocenić funkcjonowanie podstawowych narządów organizmu, zawiera także badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy („męskie przekwitanie”). 
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).
 
W pakiecie znajdują się także badania w kierunku nowotworów prostaty i jelita grubego oraz badania hormonalne pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości, spadku sprawności umysłowej i braku koncentracji.

Pakiet badań DLA MĘŻCZYZN DOJRZAŁYCH obejmuje:

 Mocz-badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL ( „złego” cholesterolu) i triglicerydów.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Mocznik i kreatynina

podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy

badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

hsCRP

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

Kał na obecność krwi utajonej

badanie pozwalające na wykrycie utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego, nasuwającego podejrzenie m.in. raka jelita grubego.

TSH

badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.

PSA całkowity

podstawowe badanie laboratoryjne pozwalające na ocenę ryzyka wystąpienia przerostu lub nowotworu prostaty (gruczołu krokowego).

Testosteron

najważniejszy parametr z zakresu diagnostyki hormonalnej mężczyzn. Poziom testosteronu spada wraz z wiekiem, co powoduje szereg niekorzystnych zmian będących przyczyną wielu schorzeń. Hormon ten odpowiedzialny jest przede wszystkim za libido i sprawność seksualną, za stan fizyczny i psychiczny – ogólnie, za witalność i energię do życia.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

10) PAKIET PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na ocenę ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek. Badania wykonywane w tym panelu służą również do rozpoznawania zakażenia lub odporności na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

Pakiet badań PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM obejmuje:

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi: czerwonych, białych i płytek. Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Wykonanie tego badania przed zabiegiem jest istotne dla wykluczenia zaburzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zabiegu w szybkim terminie. Porównanie wyniku badania przed zabiegiem – do wyniku po zabiegu, jest bardzo ważne np. dla oceny niebezpieczeństwa nadmiernego krwawienia w trakcie i po zabiegu.

Grupa krwi

badanie wymagane przed zabiegiem, niezastąpione w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przetoczenia krwi.

APTT, PT

najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi objawiających się przedłużonym krwawieniem, w następstwie których mogą pojawić się powikłania krwotoczne w trakcie i po zabiegu.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej niezwykle istotnych w czasie wykonywania operacji. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca oraz powikłania w trakcie znieczulenia.

HBs przeciwciała (anty-HBs)

badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, a u osób nieszczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.

HCV przeciwciała (anty-HCV)

badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Jeżeli przed zabiegiem wynik tego badania jest ujemny, a po zabiegu – dodatni, to do zakażenia mogło dojść podczas operacji.

11) PAKIET BADAŃ – DOLEGLIWOŚCI BRZUSZNE

Pakiet ten zawiera kompleksowy zestaw badań pozwalających na ocenę funkcji takich narządów jak trzustka, wątroba, żołądek, dwunastnica, jelita i nerki. Poszczególne badania wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej, nudnościach, wymiotach i biegunkach.

Pakiet badań DOLEGLIWOŚCI BRZUSZNYCH obejmuje:

Mocz – badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL)

zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Amylaza, lipaza

badania mające znaczenie w diagnostyce chorób trzustki.

Proteinogram

szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie. Nieprawidłowy wynik może występować np. w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcji wątroby.

Mocznik

podwyższony poziom może wskazywać na choroby nerek lub wątroby.

Kał – na pasożyty

badanie w kierunku obecności pasożytów takich jak owsiki, lamblie, glisty czy tasiemiec. Choroba pasożytnicza może objawiać się: bólami brzucha, brakiem apetytu, chudnięciem, nudnościami, anemią i ogólnym złym samopoczuciem.

Kał – G. lamblia met. ELISA

badanie w kierunku choroby wywołanej zarażeniem pierwotniakiem Giardia lamblia.

Kał – krew utajona

badanie pozwalające na wykrycie krwawienia z przewodu pokarmowego. Jest to badanie profilaktyczne we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego, m.in. raka jelita grubego.

CRP, ilościowo

bardzo czuły wskaźnik procesu stanu zapalnego; podwyższony poziom CRP występuje w przebiegu wielu chorób zapalnych i nowotworowych.

CEA*

badanie w kierunku nowotworów związanych głównie z przewodem pokarmowym (rak jelita grubego, żołądka, trzustki i wątroby).

AFP*

badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych.

CA 19-9*

badanie w kierunku raka trzustki, dróg żółciowych i jelita grubego.

Helicobacter pylori IgG

badanie w kierunku potwierdzenia kontaktu z bakterią Helicobacter pylori, która przyczynia się do rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy. Długotrwałe zakażenie związane jest także ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby nowotworowej żołądka.

* Wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Interpretacja wyniku należy do lekarza w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

12) PAKIET BADAŃ METABOLIZMU KOSTNEGO

Pakiet badań umożliwia zaobserwowanie pierwszych sygnałów nieprawidłowej mineralizacji układu kostnego a w konsekwencji rozwijającej się osteoporozy. Ryzyko osteoporozy jest szczególnie duże u kobiet w okresie menopauzy, ludzi starszych i przewlekle chorujących.

Pakiet badań METABOLIZMU KOSTNEGO obejmuje:

Fosfataza zasadowa

enzym produkowany m.in. w tkance kostnej i związany jest z procesem wapnienia kości. Wzrost poziomu ALP towarzyszy niektórym schorzeniom kości.

Wapń całkowity, fosfor nieorganiczny

podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.

Parathormon

hormon wydzielany przez przytarczyce, odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu wapnia.

Kalcytonina

hormon „przyjazny” dla kości, pobudza odkładanie wapnia i fosforanów w kościach.

Osteokalcyna

badanie w kierunku osteoporozy, istotny element oceny metabolizmu kostnego, wskaźnik odbudowy kości.

Fosfataza kwaśna

badanie służące do oceny osteolizy, czyli procesu resorpcji kości.

Warto wiedzieć:

Osteoporoza u kobiet:

 • W Polsce osteoporozę diagnozuje się u około 7% kobiet w wieku 45-54 lata, około 25% w wieku 65-74 oraz około 50% w wieku 75-84.

Osteoporoza u mężczyzn:

 • Osteoporoza atakuje około 5% mężczyzn w wieku 50-70 lat i około 20% mężczyzn powyżej 70. roku życia. Wśród mężczyzn powyżej 50. roku życia na złamania szyjki kości udowej cierpi około 5% mężczyzn.

 • Osteoporoza zagraża obecnie 5 milionom kobiet i 4 milionom mężczyzn w Polsce.

 • Odnotowuje się 12 tysięcy złamań szyjki kości udowej w Polsce rocznie, powstałych w wyniku osteoporozy.
 • Badania epidemiologiczne oraz liczne występowanie złamań kości na skutek osteoporozy potwierdzają, iż osteoporoza i jej komplikacje są coraz częstsze. Szacuje się, iż wzrosną one aż o 50% w najbliższych 20 latach a w przyszłych 60 latach będzie aż trzykrotnie więcej przypadków złamań, zarówno  u kobiet, jak i u mężczyzn.

Czynniki ryzyka wystąpienia osteoporozy:

 • menopauza (zwłaszcza wczesna)

 • zaawansowany wiek

 • uwarunkowania genetyczne

 • szczupła budowa ciała lub nadwaga (obciążenie)

 • nieprawidłowa dieta (ubogobiałkowa oraz ubogowapniowa)

 • długotrwałe unieruchomienie, które może spowodować zmiany osteoporotyczne nawet u młodych osób

 • nadużywanie alkoholu

 • palenie papierosów

 • nadmierne spożywanie kawy

 • przyjmowanie leków: glikokortykosteroidów, środków nasennych, hormonów tarczycy

 • inne choroby: cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, kamica nerkowa, celiakia, choroby na tle zaburzeń hormonalnych

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

13) PAKIET BADAŃ – PROBLEMY REUMATOLOGICZNE

Kompleksowy zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ustalenie przyczyn bólów stawów i kości, które mogą być objawami chorób reumatycznych, zaburzeń gospodarki mineralnej czy zakażeń drobnoustrojami.

Pakiet badań REUMATOLOGICZNY obejmuje:

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami. Im wyższe OB, tym przyczyna dolegliwości stawowych może być poważniejsza.

Morfologia krwi 

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia. Stanowi pomoc w rozpoznawaniu wielu chorób m.in. infekcji czy chorób reumatycznych.

Kwas moczowy 

badanie wykonywane w przypadku bólów kostno-stawowych, przydatne w diagnostyce dny moczanowej.

Proteinogram 

szczegółowe badanie, które pozwala na ilościową ocenę najważniejszych grup białek ustrojowych. Podwyższony poziom gamma globulin może występować w niektórych chorobach reumatycznych.

CRP, ilościowo 

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego; podwyższony poziom CRP występuje w przebiegu wielu infekcji i chorób reumatycznych.

ASO 

badanie, które wykonuje się w przypadku dolegliwości kostno-stawowych, aby wykluczyć gorączkę reumatyczną, związaną z wcześniejszymi infekcjami bakteryjnymi, dla których charakterystyczne są często występujące bóle gardła, głowy i gorączka. Nierozpoznana i nieleczona gorączka reumatyczna może w następstwie powodować zmiany w zastawkach serca.

RF 

czynnik reumatoidalny; podstawowe badanie w rozpoznawaniu chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Zwiększone stężenie RF stwierdza się u większości pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (bardzo duże świadczy o dużej aktywności choroby i prognozuje jej cięższy przebieg). RF może się jednak pojawić również w innych chorobach, a także u osób zdrowych (zwłaszcza w starszym wieku).

anty-CCP 

najnowszy i najbardziej specyficzny marker reumatoidalnego zapalenia stawów. Wysoki poziom tych przeciwciał wskazuje na aktywną postać choroby. Oznaczenie miana przeciwciał anty-CCP (przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi) jest bardzo przydatnym badaniem w rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeciwieństwie do RF, zwiększone miano anty-CCP stwierdza się niemal wyłącznie u chorych na RZS, a pojawia się ono już we wczesnym etapie choroby.

Borelioza IgG, Borelioza IgM 

badania w kierunku choroby przenoszonej przez kleszcze – boreliozy, której objawami mogą być bóle stawów i kości. Dodatni wynik w klasie IgM świadczy o świeżym zakażeniu, natomiast dodatni wynik tylko w klasie IgG wskazuje jedynie na kontakt z patogenem wywołującym tę chorobę.

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) 

test przesiewowy w kierunku uogólnionych chorób tkanki łącznej – jednego z rodzajów chorób reumatycznych objawiających się m.in. bólami kości i stawów oraz ogólnym osłabieniem. W przypadku wyniku dodatniego należy rozszerzyć diagnostykę o badanie kompleksowe – ANA2.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

14) PAKIET BADAŃ – ANEMIA

Zestaw badań w tym pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania układu krwiotwórczego. Umożliwia on zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju schorzeń tego układu oraz ustalenie ich przyczyn, takich jak zaburzenia gospodarki żelazem czy niedobór istotnych dla organizmu witamin. Anemia (niedokrwistość) początkowo może objawiać się jedynie złym samopoczuciem, ogólnym osłabieniem, bladością i wypadaniem włosów. Często występuje u dzieci, kobiet i osób starszych.

Pakiet badań ANEMII obejmuje:

OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich komórek krwi: czerwonych, białych i płytek. Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób np. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. W diagnostyce niedokrwistości szczególne znaczenie ma zbadanie układu czerwonokrwinkowego; wśród parametrów opisujących czerwone krwinki znajdują się: RBC (liczba krwinek czerwonych), Htc (hematokryt), Hgb (hemoglobina), MCV (średnia objętość krwinki czerwonej), MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej).

Żelazo

nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być tzw. anemia niedobarwliwa.

Ferrytyna

badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony w stanach zapalnych.

Transferyna

białko regulujące stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportujące je do tkanek. Badanie wykonywane, gdy podejrzewa się niedobór bądź nadmiar żelaza. Pomocne również w ocenie funkcji wątroby i stanu odżywienia.

Witamina B12

niedobór tej witaminy często występuje w chorobach przewodu pokarmowego i u osób stosujących dietę wegetariańską, może być przyczyną anemii makrocytarnej i zaburzeń neurologicznych.

Kwas foliowy

niedobór tej witaminy może być przyczyną niedokrwistości oraz wad rozwojowych u noworodka.

 Warto wiedzieć:

Anemia może być skutkiem wielu chorób np. przewlekłych zakażeń bakteryjnych, pasożytniczych i grzybiczych, nowotworów złośliwych czy chorób reumatycznych.

Objawy mogące sugerować anemię:

 • bladość powłok skórnych

 • bladość śluzówek i spojówek

 • krwotoki

 • bóle zamostkowe

 • duszność

 • niskie ciśnienie krwi

 • osłabienie

 • tachykardia (przyspieszona akcja serca – ponad 100 uderzeń na minutę)

 • utraty przytomności

 • łamliwość włosów i paznokci

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

15) PAKIET BADAŃ – CUKRZYCA

Zestaw bdań w tym Pakiecie ma zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia cukrzycy. Przydatny jest także w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

Pakiet badań CUKRZYCOWY obejmuje:

Glukoza

podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) oraz triglicerydów. Badania lipidowe mają szczególne znaczenie u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, u których ryzyko chorób krążenia jest szczególnie wysokie.

HbA1c

(hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne w ocenie leczenia cukrzycy. Badanie powinno być wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby – i co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.

Mocz – badanie ogólne

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek oraz zakażeń układu moczowo-płciowego, występujących szczególnie często w cukrzycy. Dodatkowo oceniając poziom cukru w moczu możemy wykryć cukrzycę lub wstępnie ocenić jej rozchwianie.

Mikroalbuminuria

badanie pozwalające wykryć uszkodzenie nerek już na bardzo wczesnym etapie tego procesu. Powinno się je wykonywać przynajmniej raz w roku u osób z rozpoznaną cukrzycą.

Warto wiedzieć:

 • Około 5% populacji choruje na cukrzycę; w tym 95% na cukrzycę typu 2-go.

 • 50% chorych na cukrzycę typu 2-go nie jest świadoma swojej cukrzycy.

Objawy mogące sugerować cukrzycę:

 • częste i obfite oddawanie moczu

 • wzmożone pragnienie

 • nadmierne pocenie się

 • utrata masy ciała

 • wzmożony apetyt, napady „wilczego głodu”

 • nudności

 • suchość błon śluzowych i skóry

 • infekcje skórne

 • zapach acetonu w oddechu

 • zmęczenie

 • podenerwowanie

 • nagłe uczucie senności

 • zaburzenia widzenia

 • stany zapalne narządów moczowo-płciowych, często odczuwane jako swędzenie w intymnych okolicach ciała

Badania krwi w kierunku cukrzycy należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 3 lata u każdej osoby po 45. roku życia.

 W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

16) PAKIET BADAŃ ALERGOLOGICZNYCH

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań pozwalających na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju schorzeń alergicznych. Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie odczynu alergicznego objawiającego się zmianami skórnymi (pokrzywka, zaczerwienienie), świszczącym oddechem, dusznościami, katarem siennym. Badania te pozwalają także na dokładne sprecyzowanie czynników wywołujących reakcję alergiczną.

Pakiet badań ALERGOLOGICZNY obejmuje:

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). W przypadku odczynów alergicznych zwiększa się ilość jednego rodzaju białych ciałek krwi – eozynofilów.

Rozmaz krwi (manualnie)

badanie polegające na ocenie mikroskopowej elementów morfotycznych krwi, ich ilości i wyglądu; służy do oceny procentowego udziału eozynofilii wśród białych krwinek.

Eozynofilia bezwzględna (manualnie)

ilościowa, najdokładniejsza ocena eozynofili – komórek odpowiedzialnych za reakcje alergiczne.

IgE całkowite

białko odpornościowe odpowiedzialne za skłonność do alergii. Podwyższony wynik świadczy o zwiększonym ryzyku zachorowania na choroby alergiczne.

Panel alergenów – mieszany

przesiewowe badanie w kierunku stwierdzenia uczulenia na konkretne, najpopularniejsze alergeny oddechowe i pokarmowe (orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna), pyłki (brzozy, traw, bylicy), kurz, roztocza (D.farinae, D.pteronyssinus), naskórki (psa, kota, konia) oraz pleśnie (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarium).

Warto wiedzieć:

Szacuje się, że na choroby alergiczne choruje od 10 do 30% (w zależności od postaci) populacji. Niemowlęta i dzieci najczęściej chorują na alergiczne zapalenie skóry i alergie pokarmowe, natomiast młodzież i dorośli cierpią częściej na alergiczny nieżyt nosa i atopową astmę oskrzelową.

Objawy wskazujące na choroby alergiczne:

 • nasilony katar i zatkania nosa

 • ataki astmy z dusznością i kaszlem

 • łzawienie spojówek

 • wysypka, rumień, zaczerwienienie i bąble na skórze

 • ból brzucha oraz biegunka

Objawy alergii często bywają podobne do objawów przeziębienia. Na alergię wskazywać mogą:

 • brak podwyższonej temperatury

 • objawy przeziębienia przeciągające się ponad standardowe 10 dni

Objawy chorób alergicznych mogą występować:

 • sezonowo: alergie na pyłki roślin

 • cały rok: alergie na roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, zarodniki pleśni, pierze, wełna, pyły występujące w miejscu pracy, spaliny

 W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

17) PAKIET BADAŃ – NADKRZEPLIWOŚĆ KRWI

Badania w tym pakiecie służą do oceny wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, czyli powstawania zakrzepów i zatorów. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są: zakrzepica żył kończyn dolnych, zator płucny, udar niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia sercowego. Rzadziej zakrzepy i zatory występują w tętnicach kończyn dolnych lub górnych, w oku czy w naczyniach narządów wewnętrznych np. wątroby czy nerek. Ryzyko zaburzeń nadkrzepliwości jest wysokie u osób, u których choroby te występowały już w młodym wieku, często nawracały lub dotykały innych członków rodziny. Wydaje się, iż czynniki nadkrzepliwości związane są również z niewyjaśnionymi niepowodzeniami w donoszeniu ciąży, a ich obecność należy wykluczyć przed zastosowaniem leków hormonalnych (np. antykoncepcyjnych).

Pakiet badań NADKRZEPLIWOŚCI KRWI obejmuje:

Antytrombina III, białko C, białko S

naturalne antykoagulanty – obniżony poziom tych białek związany jest z tendencją do nadkrzepliwości krwi.

Czynnik V Leiden i mutacja 20210 G-A genu protrombiny

badania genetyczne w kierunku mutacji genów, które powodują zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorową.

Przeciwciała przeciw beta2glikoproteinie-I i antykardiolipinowe w klasach IgG i IgM oraz antykoagulant toczniowy

różne przeciwciała antyfosfolipidowe, będące najczęstszą przyczyną nabytej nadkrzepliwości krwi oraz nawracających niepowodzeń położniczych.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

18) PAKIET BADAŃ FUNKCJI SERCA

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania układu krążenia, stanu aktywacji krzepnięcia krwi oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Poszczególne badania są pomocne w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeń rytmu i nadciśnienia.

Pakiet badań FUNKCJI SERCA obejmuje:

 Fibrynogen

wskaźnik stanów zapalnych; badanie pomocne w ocenie układu krzepnięcia.

D-dimer, ilościowo

badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dodatni wynik nasuwa podejrzenie toczącej się świeżej zakrzepicy.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

Lipidogram

szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.

hsCRP

bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Badanie to jest niezależnym wskaźnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu czy chorób tętnic obwodowych. Badanie ma wartość kliniczną, o ile wykona się je u osoby zdrowej. Niedawno przebyta choroba, uraz, zakażenie lub zapalenie, powoduje wzrost poziomu hsCRP i w ten sposób fałszywie zwiększa ocenę ryzyka chorób układu krążenia.

CK

badanie uszkodzenia mięśni, w tym mięśnia sercowego. Dodatni wynik może być związany z niedawno przebytym zawałem serca. W takim przypadku należy wykonać marker specyficzny dla mięśnia sercowego jakim jest troponina, aby wykluczyć inne przyczyny wzrostu CK takie jak uszkodzenie mięśnia czy zastrzyk domięśniowy.

NT pro-BNP

badanie pomocne w określeniu nasilenia niewydolności serca. Pozwala także różnicować sercowe i poza sercowe przyczyny duszności.

Homocysteina

badanie pomocne w określeniu ryzyka zawału serca lub zakrzepicy. Pobranie krwi do badania możliwe jest jedynie na czczo, po dwunastogodzinnym okresie nie jedzenia. Podwyższony wynik jest wskazaniem do profilaktycznego stosowania witamin grupy B i kwasu foliowego.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

19) PAKIET BADAŃ FUNKCJI NEREK

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki poszczególnych badań mogą być pierwszym sygnałem rozwoju schorzeń tego narządu.

Pakiet badań FUNKCJI NEREK obejmuje:

Objawy mogące sugerować choroby nerek:

 • obrzęki

 • pieczenie i bolesność w trakcie oddawania moczu

 • częstomocz, oddawanie moczu w nocy

 • ciemno podbarwiony, krwisty mocz

 • mętny mocz o ostrej woni przypominającej zapach amoniaku

 • bolesność okolicy lędźwiowej poniżej dolnych żeber, nie nasilająca się podczas ruchu

 • podwyższone ciśnienie krwi

 • oporna na leczenie niedokrwistość

 • drażliwość, obniżone łaknienie, stany gorączkowe (po wykluczeniu innych przyczyn), ogólne złe samopoczucie, apatia, senność, wymioty

 Mocz-badanie ogólne 

jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Mocznik

podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

Kwas moczowy

badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.

Kreatynina

na podstawie wyniku tego oznaczenia wylicza się GFR, którego wartość pozwala ocenić funkcję filtracyjną nerek.

Cystatyna C

nowe badanie, dokładniejsze od kreatyniny, które wykorzystywane jest do oceny funkcji filtracyjnej nerek. Wzrost poziomu Cystatyny C wskazuje na zaburzenia działania nerek.

Elektrolity (Na, K)

rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

20) PAKIET BADAŃ FUNKCJI TARCZYCY

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju nadczynności bądź niedoczynności tarczycy. Umożliwia on również monitorowanie przebiegu leczenia tych schorzeń. Zaburzenia funkcji tarczycy mają negatywny wpływ na wiele funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym przyrostem albo spadkiem masy ciała.

Pakiet badań FUNKCJI TARCZYCY obejmuje:

TSH

hormon tyreotropowy; podstawowe badanie w ocenie funkcjonowania tarczycy; nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność.

FT4

tzw. wolna tyroksyna; badanie poziomu tego hormonu jest istotnym elementem oceny zaburzeń funkcjonowania tarczycy; w rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.

anty-TPO

najczęściej występujące autoprzeciwciała w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym jak choroba Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą występować zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich wystąpieniu. U kobiet ciężarnych badanie zalecane w celu oceny ryzyka poporodowego zapalenia tarczycy.

Wskaznia do wykonania badań z Pakietu tarczycowego:

Porównanie najczęstszych objawów niedoczynności i nadczynności tarczycy.

Niedoczynność tarczycy to niedobór krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologicznych skutków niedoboru tych hormonów.

Nadczynność tarczycy to nadmiar krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologicznych skutków nadmiaru tych hormonów.

Najczęstsze objawy to:

Najczęstsze objawy to:

zmęczenie, ciągła potrzeba snu

zaburzenia snu

zwiększona wrażliwość na zimno

uczucie gorąca, zwiększona potliwość

suche i łamliwe włosy; wypadanie włosów, łuszczące i rozdwajające się paznokcie; sucha, zimna skóra

wypadanie włosów; łamliwe paznokcie

zaburzenia miesiączkowania: przedłużone i obfite menstruacje

zaburzenia miesiączkowania: rzadko występujące menstruacje bądź ich brak

niewytłumaczalny przyrost masy ciała

niewytłumaczalna utrata masy ciała

Depresja

nerwowość, stany lękowe

kłopoty z koncentracją

nadaktywność (szczególnie widoczna u dzieci)

obniżone ciśnienie krwi, „słabe” tętno

kołatanie serca

opuchlizna w przedniej części szyi

obrzmiała twarz i worki pod oczami

wytrzeszcz oczu lub kłopoty ze wzrokiem

uczucie kłucia w palcach i dłoniach

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.

21) PAKIET BADAŃ FUNKCJI WĄTROBY

Zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania wątroby. W Pakiecie znajdują się badania służące rozpoznawaniu zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz sprawdzeniu czy szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przyniosło oczekiwane efekty. Wśród badań znajdują się także markery nowotworowe oraz badania z zakresu diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym.

Pakiet badań FUNKCJI WĄTROBY obejmuje:

Objawy chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego są zmienne i niezwykle zróżnicowane. Często jednak przebiegają bez uchwytnych objawów. Charakterystycznym i widocznym objawem jest żółtaczka, ale zdarza się, że ciężkie uszkodzenie wątroby przebiega bez tej choroby.

Objawy towarzyszące chorobom wątroby:

 • osłabienie, obniżenie tolerancji organizmu na wysiłek

 • obniżony nastrój, depresja

 • zaburzenia łaknienia

 • pobolewanie w prawym podżebrzu

 • nietolerancja tłustych i ciężkostrawnych potraw

Inne możliwe objawy chorób wątroby:

 • alergie

 • egzemy

 • wrażliwość na światło

 • wymioty

 • obstrukcja

 • begunka

 • gorycz w ustach

 • ziemista cera

 • łamliwe paznokcie

Typowe przyczyny chorób wątroby:

 • choroby zakaźne: wirusowe zapalenia (żółtaczki) typu A, B, C, cytomegalia, itp.

 • niewłaściwe odżywianie (nadmiar tłuszczów nasyconych)

 • nadużywanie alkoholu

 • nadużywanie niektórych leków

 • toksyny środowiskowe

 • zatrucia pokarmowe

 OB

jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

Morfologia krwi

całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

PT (INR)

najważniejsze badania w kierunku zaburzeń krzepnięcia krwi. Znaczny wzrost wartości PT(INR) występuje w chorobach wątroby.

Bilirubina całkowita

badanie odzwierciedlające funkcje wątroby i dróg żółciowych. Stanowi podstawę rozpoznania żółtaczki.

Enzymy wątrobowe

podstawowe badania w diagnostyce wątroby:
ALT (aminotransferaza alaninowa), AST (aminotransferaza asparaginowa) podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby, głównie w następstwie infekcji wirusowych.
Fosfataza zasadowa (ALP) badanie uzupełniające w ocenie funkcji wątroby; jego poziom wzrasta głównie w niedrożności przewodów żółciowych.
GGTP (gamma glutamylotransferaza) badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby; nieprawidłowe wyniki badań odnotowuje się u osób nadużywających alkohol.

Cholinoesteraza

enzym produkowany w wątrobie, będący wskaźnikiem jej funkcjonowania.

Dehydrogenaza mleczanowa

badanie w kierunku uszkodzenia komórek wątroby na skutek np. zatrucia czy infekcji wirusowych.

Proteinogram

szczegółowe badanie, które pozwala na ilościową ocenę najważniejszych grup białek ustrojowych; odchylenia wyników od normy mogą wskazywać na zaburzenia funkcjonowania wątroby.

CEA, AFP*

tzw. markery nowotworowe; badania wykonywane w kierunku raka wątroby i dróg żółciowych.

HBs antygen

marker zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

HCV przeciwciała

wynik dodatni wskazuje na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), ale potwierdzenie zakażenia wymaga dodatkowych, specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki molekularnej.

Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) – test przesiewowy

wstępne badanie w kierunku jednego z typów autoimmunologicznego zapalenia wątroby. W przypadku wyniku dodatniego niezbędne jest wykonanie testu kompleksowego (ANA 2). Jeśli pomimo wyniku ujemnego klinicznie podejrzewane jest autoimmunologiczne zapalenie wątroby, należy wykonać cały wątrobowy panel autoprzeciwciał.

* Wzrost poziomu tych markerów obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności nowotworu. Interpretacja wyniku należy do lekarza w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

W celu umówienia dogodnego terminu prosimy o kontakt z naszą Rejestracją pod numerem 22 888 55 55.