Żarówka

Co daje badanie?

USG Płuc wykonujemy na zlecenie lekarza lub po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Badanie ocenia jamę opłucnową, opłucną, obwodowe obszary miąższu płuca (pod opłucną).
USG Płuc NIE WYKONUJEMY w celu rozpoznania/potwierdzenia zapalenia płuc.

USG PŁUC wykonujemy:

  • u pacjentów, którzy objawowo przeszli infekcję COVID 19
  • u pacjentów z podejrzeniem płynu w jamie opłucnej
  • u pacjentów, którzy mieli stwierdzony płyn w jamie opłucnej i wymagają kontroli
  • u pacjentów z objawami zaostrzenia niewydolności serca, którzy nie mogą mieć wykonanego RTG klatki piersiowej

Jak się przygotować do badania?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
Na badanie należy zabrać poprzednie wyniki badań, dokumentacje medyczną mająca związek z wykonywanym badaniem.

Badanie wykona:

Dr Anna Skrzyńska

Poznaj lekarza

Koszt badania:200 zł

Do góry