Select Page

Chirurg to lekarz specjalista zajmujący się leczeniem chorób w sposób operacyjny. Wśród licznych predyspozycji dobrego chirurga wymienia się rozległą wiedzę medyczną, zdolności manualne oraz predyspozycje psychiczne, dzięki którym może szybko reagować w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Czym dokładnie zajmuje się chirurg? Jakie są specjalizacje chirurgiczne? W jakich sytuacjach powinniśmy się skonsultować właśnie z tym specjalistą?

Czym zajmuje się chirurg?

Chirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Dzieli się na chirurgię miękką i chirurgię twardą. Chirurgia miękka często określana mianem chirurgii ogólnej dotyczy operacji tkanek miękkich, zwłaszcza powłok brzusznych. Chirurg specjalizujących się w chirurgii miękkiej wykonuje szereg zabiegów, takich jak:

 • wycinanie wyrostka robaczkowego,
 • usuwanie pęcherzyka żółciowego,
 • usuwanie przepuklin,
 • usuwanie guzów nowotworowych (najczęściej w obrębie jamy brzusznej i pozostałych tkanek miękkich),
 • zszywanie ran powypadkowych,
 • usuwanie znamion skórnych wymagających wycięcia.

Chirurg specjalizujący się w chirurgii twardej zajmuje się leczeniem operacyjnym tkanek kostnych. To wiąże się z wykonywaniem zabiegów, takich jak:

 • wstawianie protez (np. stawu biodrowego),
 • zespalanie złamań,
 • leczenie powikłań pourazowych.

Specjalizacje chirurgiczne

Obok rozróżnienia na chirurgię miękką i twardą wyróżnia się chirurgię ogólną i szczegółową. Chirurgią ogólną określa się swoisty wstęp do leczenia operacyjnego, a więc kwestie takie jak:

 • zasady gojenia ran,
 • zakażenia oraz ich profilaktyka,
 • przetaczanie krwi,
 • żywienie po zabiegu,
 • regulacja gospodarki elektrolitowej organizmu,
 • pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • techniki operacyjne.

Każdy chirurg najpierw musi poznać i przyswoić zasady chirurgii ogólnej, aby móc wybrać specjalizację w ramach chirurgii szczegółowej. Chirurgia szczegółowa dzieli się na wiele obszarów, nazywa się je działami narządowymi. Działy te wyznaczają obszar kompetencji danego specjalisty. Jakie specjalizacje chirurgii szczegółowej wyróżniamy?

Lista specjalizacji chirurgicznych jest naprawdę imponująca. Znajdziemy na niej:

 • torakochirurgię (chirurgię klatki piersiowej),
 • chirurgię naczyniową,
 • kardiochirurgię (chirurgię sercowo-naczyniową),
 • urologię
 • chirurgię szczękowo-twarzową,
 • chirurgię stomatologiczną,
 • neurochirurgię,
 • chirurgię onkologiczną,
 • traumatologię (chirurgię urazową),
 • transplantologię (chirurgię przeszczepiania narządów),
 • chirurgię bariatryczną.

Nie możemy również zapomnieć o chirurgii plastycznej, która zajmuje się korygowaniem wrodzonych i nabytych wad ciała oraz defektów sprawiających pacjentom dyskomfort, w tym także dyskomfort psychiczny. Osobną specjalnością chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej jest chirurgia ręki, która obejmuje zabiegi dłoni. Chirurdzy plastyczni odgrywają również istotną rolę podczas rekonstrukcji piersi u pacjentek onkologicznych. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możliwa jest rekonstrukcja piersi po jej całkowitym lub częściowym usunięciu.

Kiedy należy się skonsultować z chirurgiem?

Na konsultację chirurgiczną najczęściej jesteśmy kierowani przez lekarza innej specjalizacji. Do chirurga może nas skierować m.in.:

 • dermatolog, który rekomenduje usunięcie zamienia lub zmiany skórnej,
 • kardiolog zalecający wszczepienie rozrusznika serca,
 • ortopeda zalecający chirurgiczne zespolenie kości,
 • onkolog zalecający wycięcie zmienionej nowotworowo tkanki,
 • stomatolog zalecający chirurgiczną ekstrakcję zębów zatrzymanych.

Oczywiście sytuacji, w których możemy zostać skierowani do gabinetu chirurgicznego na konsultację przed zabiegiem jest znacznie więcej. To, do chirurga jakiej specjalizacji się wówczas udamy jest uzależnione przede wszystkim od specyfiki schorzenia.

Gdzie szukać fachowej pomocy chirurgicznej?

Urazy, znamiona, dolegliwości wymagające leczenia zabiegowego… Każdy zabieg chirurgiczny wymaga specjalistycznej konsultacji, podczas której lekarz określa zakres zabiegu, ryzyka z nim związane i podejmuje decyzje odnośnie wyboru procedury medycznej. Pacjenci wymagający leczenia operacyjnego nie powinni czekać na konsultację specjalistyczną. Dlatego w przychodni Progress Clinic w Grodzisku Mazowieckim zapewniamy Państwu krótkie terminy oczekiwania na wizytę oraz dogodne sposoby jej rejestracji.