Select Page

psychiatra

Większość z nas instynktownie wzbrania się wizyty w gabinecie psychiatrycznym. Psychiatra nie kojarzy się nam najlepiej, w związku z czym nie chcemy należeć do grona jego pacjentów. Tymczasem psychiatra to specjalista, który może odegrać znaczącą rolę w poprawie jakości naszego życia.

Psychiatra to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Podobnie jak każdy inny lekarz psychiatra jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej i posługuje się konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych. Co ważne psychiatra jako lekarz może wprowadzać leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty. To właśnie możliwość wdrażania leczenia farmakologicznego jest jedną z cech, która odróżnia psychiatrę od psychologa.

Jakie choroby leczy psychiatra?

Spektrum dolegliwości jakie diagnozuje i leczy psychiatra jest naprawdę szerokie. Zalicza się tu m.in. jednostki chorobowe, takie jak:

 • depresje,
 • zaburzenia psychiczne, emocjonalne i zaburzenia osobowości,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • nerwice,
 • schizofrenie,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania, a więc anoreksja i bulimia,
 • psychozy i manie,
 • zespół stresu pourazowego,
 • myśli i skłonności samobójcze.

Przy tak szerokiej specjalizacji dobrego psychiatrę charakteryzuje przede wszystkim indywidualne podejście do pacjenta, które znajduje wyraz we wnikliwej obserwacji i diagnostyce, na podstawie której możliwe jest postawienie prawidłowej diagnozy i rozpoczęcie leczenia.

Czy do psychiatry potrzebne jest skierowanie?

Obecnie planując wizytę u lekarza psychiatry w ramach NFZ nie potrzebujemy skierowania. To samo dotyczy lekarzy psychiatrów przyjmujących w ramach praktyki prywatnej. Oznacza to, że dostęp do fachowej pomocy medycznej w tym zakresie jest praktycznie nieograniczony. Jedynym wyzwaniem mogą się okazać długie terminy oczekiwania na wizytę, przy czym dotyczy to głównie wizyt realizowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W przychodniach prywatnych czas oczekiwania na wizytę jest nieporównywalnie krótszy.

Kiedy należy udać się do psychiatry?

Decyzja o umówieniu wizyty w gabinecie psychiatrycznym nie jest łatwa. Zdarza się, że do skorzystania z fachowej pomocy musimy zostać zachęceni przez czujnego lekarza rodzinnego lub psychologa, z którym dotychczas pracowaliśmy. Mimo to, większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż bez pomocy psychiatry nie uda się nam pokonać choroby. Jakie objawy powinny nas skłonić do skonsultowania się ze specjalistą?

Wachlarz objawów sugerujących zaburzenia i/lub choroby psychiczne wymagające diagnostyki i leczenia jest niemal tak szeroki, jak spektrum specjalizacji lekarza psychiatry. Wyróżnia się tu m.in.:

 • nagłe zmiany nastroju,
 • unikanie kontaktów towarzyskich,
 • zmianę w codziennej aktywności życiowej,
 • trudności z zaakceptowaniem nowej sytuacji,
 • doczuwanie lęku i niepokoju,
 • odczuwanie smutku, przygnębienia i bezradności,
 • doświadczanie uczucia odosobnienia i samotności,
 • nerwowość i nadwrażliwość,
 • omamy wzrokowe i słuchowe,
 • symptomy fizyczne w postaci bólu głowy, drżenia rąk, kołatania serca.

Czym się różni psycholog od psychiatry?

Psychologa i psychiatrę łączy specjalizacja oraz spektrum zainteresowań – ludzka psychika. Jednak specjaliści ci posiadają zupełnie inne uprawnienia. Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Psychiatra to natomiast osoba, która ukończyła studia medyczne i specjalizację z zakresu psychiatrii. Psycholog nie jest więc lekarzem, a psychiatra tak. Stad też wynikają różnice w zakresie uprawnień formalnych, takich jak wdrożenie leczenia farmakologicznego, wypisywanie recept, wystawianie zwolnień lekarskich czy kierowanie do szpitali.

Gdzie szukać dobrego psychiatry?

W przypadku chorób psychiatrycznych nie należy zwlekać z wizytą w gabinecie psychiatrycznym. Jej termin warto umówić, już po zaobserwowaniu u siebie pierwszych niepokojących sygnałów. Na wizytę w dogodnym terminie oraz przyjaznej atmosferze zapraszamy do przychodni Progress Clinic w Grodzisku Mazowieckim. Termin wizyty możecie Państwo zarezerwować telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji przychodni.