Select Page

Logopeda

Monika Fila Logopeda

Mgr Monika Fila

Logopeda Dyplomowany, Terapeuta Ręki

Poznaj Lekarza
„…w kręgu moich zainteresowań znalazła się logopedia, w której się zakochałam i która dała mi zupełnie nowe narzędzia wpływania na jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowo rozwijająca się mowa sprzyja bowiem łatwemu nawiązywaniu kontaktów, wpływa na samoocenę dziecka – pozytywnie, służy rozwojowi osobowości i psychiki oraz wpływa na wybór drogi życiowej w przyszłości.”

Zakres Usług

 • Konsultacja (60 minut) 120 zł
 • Diagnoza 100 zł
  (3-4 spotkania po 45-60 minut)
 • Terapia Ręki 40 zł
  (30 minut) Grupy po 3-4 dzieci.
 • Diagnoza mioterapeutyczna  800 zł
  (2 x 120 minut – koszt całościowy)
 • Wydanie pisemnej opinii lub diagnozy 45 zł

Leczenie

 • Wady Wymowy
 • Opóźniony Rozwój Mowy
 • Dysleksja
 • Dysgrafia
 • Dyskalkulia
 • Autyzm
 • Dziecięce Porażenie Mózgowe
 • Rozszczep Wargi I Podniebienia
 • Jąkanie
 • Niedosłuch
 • Niepełnosprawność Złożona
Godziny przyjęć:
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
od 17:15od 12:00
Informacje

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.
Terapia poprzedzona jest wywiadem biologiczno- środowiskowym, obserwacją oraz badaniem.
Wskazania

 • Wady wymowy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Autyzm
 • Dziecięce porażenie mózgowe
 • Rozszczep wargi i podniebienia
 • Jąkanie
 • Niedosłuch
 • Niepełnosprawność złożona

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM
Terapia skierowana do dzieci, które w wyniku opóźnionego rozwoju mowy, nawet samoistnie wyrównanego, mają trudności z nauką czytania i pisania w szkole.

 • Nauka i doskonalenie techniki czytania
 • Nowatorska diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu,
 • Badania ortoptyczne pod kątem trudności w czytaniu i pisaniu
 • Autorski program dla dzieci ze skrzyżowaną lateralizacją
 • I zaburzeniem widzenia obuocznego,
 • Nowe spojrzenie na dysleksję

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM
Terapia ma na celu pomoc w nabyciu niezbędnych umiejętności w komunikacji i poprawienie sposobu funkcjonowania dziecka. Zaburzenia mowy dzieci z autyzmem nie są jednorodne, ale stanowią jeden z podstawowych objawów tego zaburzenia. Dobrze dopasowany do indywidualnych potrzeb program terapeutyczny zdecydowanie wspiera rozwój i poprawia jakość codziennego funkcjonowania.
Plan terapii obejmuje: język recepcyjny, mowę i język ekspresyjny.
Ponieważ nauka komunikacji nie wiąże się z nauką mowy – terapia przebiega dwutorowo. Podczas pracy nad komunikacją koncentrujemy działania na podniesieniu kompetencji komunikacyjnych. Natomiast w pracy nad mową podnosimy kompetencje językowe.
TERAPIA RĘKI
Zajęcia skierowane do dzieci, które we wczesnym stadium rozwoju nie lubią rysować, malować, lepić z plasteliny, mają kłopoty z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików. Na etapie wczesnej nauki szkolnej trudności mają często charakter dysgraficzny.
Terapia ręki to program usprawniający małą motorykę, praksję i koordynacje pracy ręka-oko.
Zajęcia mogą odbywać się indywidualnie lub w 3,4 osobowych grupach
Cele Terapii Ręki

 • Usprawnianie małej motoryki
 • Usprawnienie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • Kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego
 • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Przekraczanie linii środka ciała

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Podniesienie poziomu kinestezji artykulacyjnej
 • Stymulowanie słuchu fonemowego, fonematycznego, uwagi słuchowej, pamięci werbalnej,
 • Usprawnienie motoryki narządów mowy
 • Korygowanie wad wymowy
 • Poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • Kształcenie kompetencji językowych
 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • Wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych
 • Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie zaburzeń/opóźnień tego rozwoju.
 • Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi, rozumieniem, nadawaniem mowy, adekwatnym zachowaniem.
 • Usprawnianie podstawowych funkcji aparatów mowy: oddechowej, fonacyjnej, artykulacyjnej
 • Podniesienie sprawności funkcji słuchowych tj. wrażliwości słuchowej, pamięci słuchowej, analizy i syntezy słuchowej.
 • Korygowanie wady wymowy, które uwidaczniają się także w wypowiedziach słownych poprzez trudności w budowaniu prawidłowych zdań, myleniu wyrazów brzmiących podobnie, popełnianiu błędów gramatycznych mogą się objawiać problemami w rozumieniu odbioru mowy oraz w nadawaniu mowy.
 • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji,
 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 • usprawnianie orientacji przestrzennej i czasowej
 • usprawnianie zdolności koncentracji uwagi

MGR MONIKA FILA – DYPLOMOWANY LOGOPEDA
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego: logopedą, filologiem języka polskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym.
Od 2001 roku prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, z zakresu korekty dysgrafii, dysortografii, a od 2008 roku zajmuję się również zaburzeniami mowy, nauką czytania dzieci ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami natury ortoptycznej oraz terapią ręki. Prowadzę terapię w integracyjnych placówkach, między innymi dla dzieci z autyzmem i afazją. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i wychowawczej, jako nauczyciel języka polskiego, logopeda i terapeuta pedagogiczny. Jestem członkiem zespołu: Dar dysleksji.
Prowadzę zajęcia profilaktyczne zaburzeń mowy, polegające na zapobieganiu powstawaniu wad wymowy, stymulowaniu rozwoju mowy i usprawnianiu narządów artykulacyjnych. Wykonuję diagnozę logopedyczną, w której oceniam rozwój mowy i wymowy. Prowadzę terapię zaburzeń mowy. Współpracuję z poradniami prowadzącymi terapię dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami, afazją i opóźnieniem rozwoju mowy.
Moje ścieżki życiowe, prywatna i zawodowa związane są z miłością do dzieci. Z pasją podejmuję wyzwanie, jakim jest praca nad rozwojem małego człowieka. Z tego powodu w kręgu moich zainteresowań znalazła się logopedia, w której się zakochałam i która dała mi zupełnie nowe narzędzia wpływania na jakość życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowo rozwijająca się mowa sprzyja bowiem łatwemu nawiązywaniu kontaktów, wpływa na samoocenę dziecka – pozytywnie, służy rozwojowi osobowości i psychiki oraz wpływa na wybór drogi życiowej w przyszłości.

Nowoczesna logopedia patrzy na dziecko w sposób holistyczny, co zbliża ją do montessoriańskich podstaw pedagogicznych, uwzględnia bowiem wszystkie aspekty rozwoju: poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny. Powtarzając za Zenonem Klemensiewiczem „możliwie doskonałe owładnięcie językiem ułatwia człowiekowi życie i działanie na każdym polu, a na wyższych poziomach kulturalnych jest nieodzownym warunkiem skutecznej działalności.”

zwiń
Mgr Paulina Janiszewska logopeda

Mgr Paulina Janiszewska

Logopeda, Oligofrenopedagog

zwiń

Logopeda – Grodzisk Mazowiecki

Logopeda to specjalista nie tylko od wady wymowy. Z jego pomocą możliwe jest namierzenie oraz usunięcie bariery komunikacji językowej, na którą wpływ mógł mieć rozwój intelektualny, emocjonalny czy społeczny dziecka. Nasi logopedzi mają wiedzę i doświadczenie z zakresu różnych dziedzin, dzięki czemu świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie.

Jak pracuje logopeda?

Logopeda dokonuje diagnozy, a następnie zajmuje się leczeniem zwady wymowy. Zaburzenia w mowie mogą mieć różne tło. Właśnie dlatego nasi terapeuci mają rzetelną wiedzę z zakresu medycyny, psychologii oraz pedagogiki, co pozwala na ustalenie diagnozy. Warto zauważyć, że poza leczeniem wady wymowy, logopeda pracuje również z dziećmi i dorosłymi z zespołem Aspergera czy autyzmem. Pomocy u logopedów szukają również rodzice dzieci mających problem z jąkaniem oraz niedosłyszeniem. Do logopedy zgłaszają się także osoby, u których zdiagnozowano dysleksję.

Kiedy potrzebna jest konsultacja u logopedy?

Jeżeli rodzice zaobserwują u dziecka problemy w wymowie, nie należy czekać, aż wyrośnie z zaobserwowanego problemu. Na konsultację należy zgłosić się, jeżeli zaobserwowano:

 • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (wada zgryzu, nieprawidłowa budowa języka itp.),
 • wolniejszy rozwój psychomotoryczny i emocjonalny u dziecka w porównaniu do jego rówieśników.

Nasza placówka mieście się w miejscowości Grodzisk Mazowiecki. Serdecznie zachęcamy do rejestracji i wizyt mieszkańców miasta Warszawa i miejscowości Milanówek, Pruszków. Zapraszamy także na wizytę do pozostałych specjalistów. Progress Clinic to między innymi lekarze: psycholog, psychiatra czy internista.