Select Page

Jakość i bezpieczeństwo

System Zarządzania Jakością

W Progress Clinic prowadzimy System Zarządzania Jakością (SZJ).
Opieramy się na dorobku takich systemów jak TQM, ISO oraz KAIZEN.
Są to systemy zarządzania wykorzystywane przez największe firmy w Europie, USA, Japonii.
Nasi menedżerowie są specjalistami w tym zakresie.
To Progress Clinic wyznacza standardy.
Dla Państwa oznacza to przede wszystkim:

 

Nigdy nie mylimy się 2 razy

Prawdą jest, że każdemu zdarzają się wpadki.
My rozwiązujemy problem systemowo.
Problem identyfikujemy, a następnie wprowadzamy zmianę w procedurze lub tworzymy nową instrukcję dla personelu. Następnie szkolimy nasz personel z każdej zaistniałej zmiany.
Na tym, w skrócie, polega System Zarządzania Jakością.

 

Słuchamy Państwa uwag

Wiemy, że nie każdy pacjent, który ma uwagę, zgłosi ją bezpośrednio naszemu personelowi.
W naszej poczekalni są anonimowe ankiety dla pacjentów.
Bardzo prosimy o konstruktywne słowo krytyki.
Tylko w taki sposób możemy bez przerwy polepszać się dla Państwa.

 

Gwarancja satysfakcji

Ciągle się doskonalimy.
Dlatego gwarantujemy Państwu, że na każde zgłoszenie do nas problemu dotyczącego jakości obsługi odpowiemy.
Przeczytaj o reszcie korzyści dla pacjenta