Select Page

Progresywna Sobota

progresywna-sobota

WYBIERAM ZDROWIE – BADAM SIĘ

O tym, że „lepiej jest zapobiegać niż leczyć” wie każdy. Nie każdy jednak pamięta o monitorowaniu na bieżąco stanu swojego zdrowia poprzez badania profilaktyczne.

W obecnym, zabieganym świecie wygospodarować czas na sprawdzenie stanu swojego zdrowia. Zwykle reagujemy zbyt późno – kiedy nasz organizm już zaczyna chorować, kiedy tracimy siły i nie jesteśmy w stanie sami sobie pomóc. Tymczasem wystarczyłoby poświęcić niecałą godzinę na zrobienie podstawowych badań profilaktycznych i na czas zapobiec „katastrofie”.

Z myślą o tych wszystkich, którzy pragną regularnie badać stan swojego zdrowia, Przychodnia Progress Clinic organizuje Progresywne Soboty, dni podczas których będzie można za darmo wykonać niektóre badania profilaktyczne oraz skorzystać z konsultacji u Specjalistów.

W sobotę 3 grudnia, między godziną 8 – 14, dla mieszkańców Grodziska i okolic przygotowana została bezpłatna oferta Badań, między innymi:

 • Morfologia (pełna)
 • OB
 • Glukoza
 • Cholesterol całkowity
 • Kreatynina
 • Pomiar Ciśnienia Tętniczego Krwi

Tego dnia będzie można także odbyć darmową Konsultację u Specjalistów z zakresu Chirurgii Ogólnej i Ginekologii, oraz uzyskać poradę u Dietetyka.

Pozostałe badania oraz kroplówka ozonowa tego dnia będą dostępne w niższych cenach.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Rejestracji

pon-pt: 9.00-21.00, soboty: 10.00-14.00

Tel. 22 888 55 55

Jak przygotować się do badań:

Na badanie profilaktyczne krwi prosimy zgłaszać się na czczo, czyli: nic nie jemy i nic nie pijemy. Najlepiej również, by poprzedniego dnia kolację zjeść najpóźniej o godzinie 18.00 i to lekką. Obfity posiłek zjedzony późno podniesie zarówno poziom glukozy we krwi jak i cholesterolu. Wyniki będą wtedy zafałszowane i możecie się Państwo niepotrzebnie zdenerwować.

Poradnik Pacjenta

Badania Profilaktyczne

JAKIE BADANIA NALEŻY WYKONAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? KREW, CUKIER, CHOLESTEROL.

Aby móc na bieżąco monitorować stan swojego zdrowia, należy przynajmniej raz w roku wykonać badanie krwi oraz moczu. Po czterdziestce wskazane jest również sprawdzenie poziomu cholesterolu oraz cukru. Te podstawowe badania profilaktyczne są powszechnie dostępne. Warto z nich korzystać gdyż mówią one wiele o stanie naszego zdrowia. Robione regularnie ostrzegają nas przed zagrożeniami i dają możliwość uchronienia się przed chorobą.

 

BADANIE KRWI – MORFOLOGIA

Jakich informacji nam dostarcza?

Morfologia krwi (pełna) jest badaniem, które daje nam całościowy obraz naszej krwi obwodowej: ocenia jej jakość, skład oraz morfologię, pokazuje czy przypadkiem nie toczy się w naszym organizmie stan zapalny. Jak wiadomo, nasza krew składa się z dwóch rodzajów krwinek: czerwonych (erytrocytów) i białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Morfologia krwi dostarcza nam informacji o wszystkich tych trzech elementach:

I Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (erytrocyty, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie:

A) niedokrwistości i ich różnicowanie – m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe),

B) stopnia zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe)

C) stopnia anizocytozy (RDW)

D) badanie jest pomocne przy monitorowaniu leczenia niedokrwistości oraz w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach

E) badanie służy podstawowej analizie erytropoetycznej funkcji szpiku

II Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny „rozmaz” z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na:

A) wstępną diagnostykę niedoborów odporności,

B) stanów zapalnych i infekcji,

C) chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne).

III Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych).

Jak odczytywać wynik morfologii krwi?

 

Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest badaniem pomocnym we wczesnym wykrywaniu wielu chorób. Otrzymane  wyniki morfologii należy zawsze porównywać z normami podanymi przez pracownię analityczną, która badanie wykonała. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego przez lekarza, który, na podstawie wywiadu zapoznaje się z ogólnym stanem zdrowia, wiekiem oraz trybem życia pacjenta.Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia.

PARAMETR NORMA

CO OZNACZA WYNIK POWYŻEJ

LUB PONIŻEJ NORMY

Erytrocyty (RBC – Red Blood Cell) niemowlęta – 3,8 M/µl, kobiety – 3,9–5,6 M/µl,
mężczyźni – 4,5–6,5 M/µl

Przekroczenie normy zdarza się rzadko (np. u osób mieszkających wysoko w górach).

Zbyt mała liczba erytrocytów jest objawem anemii. Może ona być spowodowana utratą krwi (np. z wrzodu żołądka lub dwunastnicy) lub wynikać z niedoboru żelaza, witaminy B12 albo kwasu foliowego. Inne przyczyny to ciąża i choroby nerek.

Hemoglobina (HGB) kobiety – 6,8–9,3 mmol/l lub 11,5–15,5 g/dl,
mężczyźni – 7,4–10,5 mmol/l lub 13,5–17,5 g/dl

Przekroczenie normy wskazuje na odwodnieniu organizmu.

Niskie wartości świadczą o anemii.

 Hematokryt (HCT)  dzieci do 15 lat: 35–39%,
kobiety: 37–47%,
mężczyźni: 40–51%

Podwyższony wskaźnik jest obecny w chorobie, zwanej czerwienicą oraz przy odwodnieniu organizmu.

Obniżony wskaźnik wskazuje na anemię.

 MCV (Mean Corpuscular Volume) zwana makrocytozą – średnia objętość krwinki czerwonej  80–97 fl

Wzrost wartości MCV nie musi oznaczać patologii, lecz przy przekroczeniu 110 fl można wnioskować o anemii będącej wynikiem niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego.

Mniejsze wartości MCV (zwane mikrocytozą) są najczęściej spowodowane niedoborem żelaza.

 MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)
średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej. Pozwala ustalić czy erytrocyty posiadają normalną, zbyt małą lub zbyt dużą ilość hemoglobiny.
 26–32 pg Zbyt małe wartości MCH świadczą o niedobarwieniu. Występuje ono najczęściej przy anemii wynikającej z niedoboru żelaza. 
 MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej, czyli miara wysycenia erytrocytów hemoglobiną 
 31–36 g/dl lub 20–22 mmol/l Mniejsze wartości MCHC są typowe przy anemii wynikającej z niedoboru żelaza  (najczęściej spotykanej u kobiet miesiączkujących).
 Leukocyty (WBC – White Blood Cell)  4,1–10,9 K/µl (G/l)

Przekroczenie normy to dla nas sygnał, że w naszym organizmie toczy się infekcja, lub że doszło do miejscowego bądź uogólnionego stanu zapalnego. Przekroczenie normy występuje także przy białaczce. Podwyższone wskaźniki mogą się także pojawić przy wzmożonym wysiłku fizycznym, długotrwałym stresie, a nawet po długiej ekspozycji na słońce.

Zbyt mała liczba leukocytów może wynikać  z niedoboru granulocytów, limfocytów lub wszystkich komórek jednocześnie. Może być spowodowana uszkodzeniem szpiku przez chorobę lub być skutkiem ubocznym leczenia (większość leków przeciwnowotworowych powoduje zmniejszenie liczby granulocytów).

 Limfocyty (LYM)  0,6–4,1 K/µl; 20–45%

Liczba limfocytów ulega zwiększeniu w przypadku zachorowania na chłoniaka; przy przewlekłej białaczce limfocytowej; szpiczaku mnogim; nadczynności tarczycy oraz w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego. Uwaga: większa niż u dorosłych liczba limfocytów u dzieci do lat 4 jest normą!

Obniżona  liczba limfocytów u dorosłych może być objawem AIDS lub (w mniejszym stopniu) innych zakażeń wirusowych; u dzieci natomiast może mieć charakter wrodzony i wymagać jak najszybszego leczenia.

 Monocyty (MONO)  0,1–0,4 G/l

Przekroczenie normy liczby monocytów może wskazywać na mononukleozą zakaźną; przewlekłe zakażenie bakteryjne (np. gruźlica, kiła, brucelozą, zapalenie wsierdzia, dur, zakażenia pierwotniakowe). Podwyższony wskaźnik monocytów może być także następstwem urazów chirurgicznych, kolagenozy, choroby Crohna. Może on także świadczyć o nowotworze oraz być objawem białaczki monocytowej.

Obniżona ilość Monocytów może wskazywać na toczącą się w organizmie infekcję lub być następstwem stosowania niektórych leków (np. glikosterydów), lecz w praktyce medycznej zwykle nie ma istotnego znaczenia.

 Trombocyty (PLT; płytki krwi)  140–440 K/µl (G/l)

Podwyższona ilość Trombocytów może wskazbywać na przewlekłe zakażenie, może pojawić się również po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży oraz w nadpłytkowości samoistnej (nowotwór o łagodnym, długotrwałym przebiegu).

Zbyt mała liczba płytek krwi może być wynikiem ich upośledzonego wytwarzania w szpiku (np. spowodowanego przerzutami nowotworu do szpiku lub ostrymi białaczkami); działania leków przeciwbólowych i antybiotyków, chorób autoimmunizacyjnych lub ich niszczeniem przez toksyny bakteryjne.

POZIOM OB

OB, czyli odczyn Biernackiego jest istotnym wskaźnikiem stanu naszego zdrowia. Badanie OB daje nam informacje o ewentualnym, toczącym się w naszym organizmie stanie zapalnym – ostrym bądź przewlekłym. Służy ono także do wykrywania oraz monitorowania chorób autoimmunologicznych i nowotworowych.

 

Podniesiony wynik informuje o występowaniu patologii wpływającej na zmiany składu krwi, a tym samym szybkości opadania krwinek czerwonych. Podwyższone OB towarzyszy wielu chorobom i zaburzeniom, takim jak: stany zapalne, niedobory białkowe, zespoły utraty białka, nowotwory, choroby układu krwionośnego (w tym szpiczak, białaczki, czerwienica, anemia, zmiany jakościowe erytrocytów), odwodnienie. Podwyższony wynik OB jest często pierwszym objawem tych chorób.

 

Jakie są normy OB? Jak interpretować wynik OB?

OB, czyli odczyn Biernackiego, to tempo opadania krwinek czerwonych w czasie. Jest to badanie profilaktyczne i wykonuje się je rutynowo przy badaniu krwi. Norma OB uzalezniona jest od czynników takich jak wiek oraz płeć. Najniższą obserwuje się u noworodków (są to 2 mm na godzinę), a najwyższa występuje u kobiet po sześćdziesiątym roku życia (nawet 30 mm na godzinę). Raz do roku należy zbadać swoje OB, gdyż podwyższone, może świadczyć o toczącej się w naszym organizmie chorobie.

Normy OB

Wskaźnik OB bywa również nazywany ESR (po angielsku, erythrocyte sedimentation rate). Takie oznaczenie może pojawić się także w naszych wynikach badań krwi.

Normy OB w badaniu krwi:

 • Noworodki: 0 – 2 mm na godzinę
 • Niemowlęta (od 6 miesiąca życia): 12 – 17 mm na godzinę
 • Kobiety poniżej 50 roku życia: 6 – 11 mm na godzinę
 • Kobiety powyżej 50 roku życia: do 30 mm na godzinę
 • Mężczyźni poniżej 50 roku życia: 3 – 8 mm na godzinę
 • Mężczyźni powyżej 50 roku życia: do 20 mm na godzinę

O czym świadczy podwyższone OB?

Podwyższony wskaźnik OB jest fizjologiczny podczas ciąży oraz w połogu (do 6 tygodni po porodzie). Może także występować u kobiet tuż przed miesiączką, podczas menstruacji, jak również pod wpływem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W tych sytuacjach nie powinien budzić niepokoju. W pozostałych przypadkach podwyższone OB wiąże się z koniecznością dalszej diagnostyki. Przekroczona norma OB może świadczyć o:

 • stanach zapalnych (infekcyjnych i nieinfekcyjnych). Wskaźnik OB nie dostarcza nam jednak żadnych informacji, ani o przyczynach, ani o lokalizacji zapalenia. Wymagają one dalszej diagnostyki;
 • chorobach rozrostowych krwi, np. białaczce;
 • nowotworach;
 • podwyższonym poziomie cholesterolu;
 • niedoczynności lub nadczynności tarczycy;
 • urazach (rany, złamania);
 • zawale serca;
 • chorobach autoimmunologicznych.

O czym świadczy obniżone OB?

Nie jest to sytuacja częsta. Istnieją jednak schorzenia, które przejawiają się obniżonym OB. Należą do nich:

 • przewlekła niewydolność krążenia;
 • nadkrwistość, inaczej  czerwienica – choroba, polegająca na podwyższeniu ponad normę ilości czerwonych ciałek krwi, a także zwiększeniu białych ciałek oraz płytek krwi;
 • choroby alergiczne;
 • żółtaczka;
 • hipofibrynogemia (obniżenie poziomu fibrynogenu – białka osocza uczestniczącego w procesie krzepnięcia).

OB czy CRP?

CRP, inaczej poziom białka reaktywneg C (C Reactive Protein) jest drugim, obok OB markerem stanu zapalnego. CRP należy do białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu. Poziom wzrostu CRP podczas rozwijającej się infekcji czy stanu zapalnego jest większy niż wzrost poziomu OB. Szybsze jest również jego tempo spadania, kiedy infekcja lub stan zapalny cofają się. Z tego względu, oprócz oznaczenia wskaźnika OB, podczas badań krwi wykonuje się również oznaczenie poziomu CRP. W przypadku stanów zapalnych stanowi on bardziej precyzyjny wskaźnik niż OB.