Żarówka

Co daje badanie?

Badania pozwalające na określanie składu i parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta. Dzięki otrzymanym wynikom lekarz może ocenić stan zdrowia pacjenta i wdrożyć leczenie lub ustalić dalszą diagnostykę.

Wskazania do wykonania badania

O zakresie koniecznych badań decyduje lekarz.
Każdy pacjent powinien wykonać podstawowe badania raz w roku profilaktycznie.

Jak się przygotować do badania?

Przygotowanie zależy od rodzaju badania. Do części badań krwi należy być na czczo. Dokładnych informacji o przygotowaniu do poszczególnych badań udzielą nasze rejestratorki.

Badanie wykona:

Anna Wesołowska

Ceny poszczególnych badań dostępne są w naszej Rejestracji.

Do góry