Select Page

Psycholog

Ewa Gniewek - psycholog224

Mgr Ewa Gniewek

Psycholog Kliniczny,

Terapeuta, Diagnostyk

Poznaj Specjalistę
Pani mgr Gniewek pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki)

Zakres Usług

 • Konsultacja 140 zł

Leczenie

 • Niska Samoocena
 • Brak Chęci oraz Motywacji do Działania
 • Obniżony Nastrój
 • Poczucie Bezcelowości Życia
 • Natrętne Myśli
 • Natrętne Czynności
 • Lęk przed Przebywaniem w Grupie
 • Lęk przed Wypowiedzią na Forum
 • Napięcie Wywołane Zmianą
 • Rozpoczynanie i Utrzymanie Relacji
 • Toksyczne Związki
 • Kończenie Relacji
 • Brak Umiejętności Odmawiania i Stawiania Granic
 • Napięcie Spowodowane Dużą Życiową Zmianą
 • Rozdrażnienie
 • Agresja
Godziny przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 16:00 – 21:00

 

       
Informacje

Pani Psycholog zajmuje się terapią Osób Dorosłych w Nurcie Poznawczo – Behawioralnym. Pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z Zaburzeniami Lękowymi, Nastroju i Osobowości oraz bada sprawność Funkcji Poznawczych.

Pani Psycholog ukończyła czteroletnie szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Bizonia w Warszawie. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie jest Diagnostą oraz Psychoterapeutą.

zwiń
psycholog-sakowska

Mgr Monika Sakowska

Seksuolog, Psycholog,

Diagnosta, Coach

Poznaj Specjalistę
Europejski Certyfikat Coacha VCC

Międzynarodowy Certyfikat Coacha ACSTH w International Coach Federation

Zakres Usług

 • Konsultacja 140 zł

Leczenie

 • Pomoc Psychologiczna
 • Konsultacje
 • Wystawianie Opinii
 • Porady Psychologiczne
 • Sytuacje Kryzysowe
 • Niska Samoocena
 • Brak Chęci oraz Motywacji do Działania
 • Obniżony Nastrój
 • Poczucie Bezcelowości Życia
 • Natrętne Myśli
 • Natrętne Czynności
 • Lęk przed Przebywaniem w Grupie
 • Lęk przed Wypowiedzią na Forum
 • Napięcie Wywołane Zmianą
 • Rozpoczynanie i Utrzymanie Relacji
 • Toksyczne Związki
 • Kończenie Relacji
 • Brak Umiejętności Odmawiania i Stawiania Granic
 • Napięcie Spowodowane Dużą Życiową Zmianą
 • Rozdrażnienie
 • Agresja
Godziny przyjęć:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

  15:00 – 21:00  

15:00 – 21:00

   
Informacje

Pani Mgr Monika Sakowska ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie.

Posiada Specjalizacje z zakresu:

 • Postępowania z Osobami z Zaburzeniami Psychicznymi
 • Pomocy Psychologicznej Dorosłym Ofiarom Przemocy w Rodzinie i Interwencji Kryzysowych
 • Seksuologii

Ukończyła Specjalistyczne Studia Podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej.

Obecnie jest w trakcie Specjalizacji z Seksuologii Klinicznej.

Jest również Coachem: w 2016 roku otrzymała Europejski Certyfikat VCC oraz Międzynarodowy Certyfikat ACSTH w International Coach Federation.

Posiada uprawnienia do orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności na terenie Województwa Mazowieckiego

Odbyła szereg kursów doskonalących z zakresu Seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wpisana na listę KPH psychologów przyjaznych osobom LGBTQ.

W swojej pracy stosuje Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i dba o dyskrecję (tajemnica zawodowa).

Obecnie pracuje jako Specjalista Psycholog w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego; jako Psycholog w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim; jako Psycholog w Fundacji „Psycholog w Domu”, gdzie udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych (diagnoza, poradnictwo, wsparcie, psychoedukacja).

Pani Sakowska jest osobą niezwykle aktywną, wykonującą swój zawód z pasją.

Pracowała jako:

 • Wolontariusz w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Prowadziła konsultacje Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim
 • Udzielała porad oraz Wsparcia Psychologicznego pracując na stanowisku Psychologa w Fundacji „Normalna Przyszłość”, gdzie prowadziła również warsztaty oraz szkolenia z zakresu Pozytywnego Myślenia, Skutecznej Komunikacji, Radzenia sobie ze Stresem
 • W Gimnazjum Nr. 23 im. I. Sendlerowej w Warszawie prowadziła warsztaty poświęcone tolerancji, kreatywności, motywacji do nauki oraz radzeniu sobie z agresją i cyberprzemocą

Doświadczenie zawodowe zdobywała także na stażach oraz praktykach:

 • Na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Psychogeriatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza (przeprowadzała tam wywiady i rozmowy z pacjentami, przeprowadzała kwestionariusze oraz testy niezbędne do diagnoz, zajmowała się diagnozą otępień oraz pracą poznawczą z osobami po urazach mózgu)
 • W Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych DETOX (przeprowadzała wywiady z pacjentami oddziału, prowadziła pacjentów przez cały okres pobytu na oddziale, prowadziła zajęcia grupowe
 • W Szpitalu Wolskim na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym
 • W Ośrodku Interwencji Kryzysowych „Adamus”
 • W Fundacji „Centrum Praw Kobiet” (telefon zaufania)

Certyfikaty, Szkolenia, Warsztaty:

 • Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ 1), Certyfikat Terapeuty I Stopnia, 2 IX 2012
 • Warsztat „Doskonalenie komunikacji systemowej”. Warsztat prowadzony metodą aktywizującą przeżywanie, 19-20 X 2013
 • Uzyskanie uprawnienia do Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego, 29 X 2013
 • Warsztat „Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem”, 29-30 XI 2013
 • Warsztat „Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ”, 24-25 I 2014
 • Szkolenie warsztatowe „Podstawy pracy psychoterapeutycznej”, 22-23 II i

  22-23 III 2014

 • Warsztat „Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania w leczeniu psychoz: rehabilitacja oparta na mindfulness”, 15 IV 2014
 • Kurs doskonalący CMKP „Seks niepełnosprawnych”, 23-25 VI 2014
 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, 7-10 VIII 2014
 • Warsztat „Współczesny model wstępnej diagnozy klinicznej”, 4-5 IX 2014
 • Kurs doskonalący CMKP „Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów”, 6-8 X 2014
 • Szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, 4-6 VII 2015
 • Kurs doskonalący CMKP „Nowe zjawiska w seksuologii”, 26-28 X 2015
 • Kurs doskonalący CMKP „Leczenie zaburzeń seksualnych”, 4-6 XI 2015

W naszej Przychodni Pani Psycholog Świadczy usługi z zakresu:

Seksuologii

Obszary pracy psychologa-seksuologa*:

 • Trudności w życiu intymnym i/lub w relacji z partnerem
 • Trudności w komunikacji pomiędzy partnerami
 • Kryzys małżeński, rodzinny, partnerski
 • Brak satysfakcji z życia seksualnego
 • Trudności z orientacją płciową (nieakceptowanie swojej orientacji, nieakceptowanie jej przez otoczenie, coming-out)
 • Trudności z tożsamością płciową
 • Trudności w uzyskaniu i/lub podtrzymaniu podniecenia seksualnego
 • Utrata lub brak potrzeb seksualnych
 • Zaburzenia orgazmu
 • Niechęć do seksu lub partnera/partnerki
 • Lęk przed odbyciem stosunku seksualnego
 • Bolesność w trakcie stosunku
 • Problemy z lubrykacją
 • Przedwczesny lub opóźniony wytrysk
 • Zaburzenia erekcji
 • Kompulsywna masturbacja
 • Nadmierny popęd seksualny
 • Edukacja seksualna
 • Zaburzenia seksualne mogą mieć różną naturę (psychogenną, fizjologiczną, psychofizjologiczną) dlatego może się zdarzyć, że będzie potrzeba konsultacji z innym specjalistą (ginekologiem, urologiem, andrologiem, endokrynologiem, kardiologiem itp.). Psycholog-seksuolog nie wykonuje żadnych badań medycznych ani fizykalnych.

Psychologii

Obszary pracy psychologicznej:

 • Konsultacje psychologiczne osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż.
 • Diagnoza
 • Psychoedukacja
 • Stres
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Interwencje kryzysowe

Life Coachingu

Obszary pracy coacha:

 • Zwiększenie efektywności i zadowolenia z życia prywatnego i zawodowego
 • Odkrycie i wzmocnienie potencjału osoby
 • Zwiększenie motywacji
 • Osiąganie celów i marzeń
 • Podjęcie ważnych życiowych decyzji
 • Rozwój osobisty

.

zwiń

Psycholog – Grodzisk Mazowiecki i okolice

Poradnia psychologiczna w Progress Clinic jest miejscem, w którym pomoc uzyskają zarówno dzieci, dorośli, jak również pary z problemami w związku.

Psycholog – poradnia psychologiczna

Głównym zadaniem naszego oddziału psychologicznego jest pomaganie wszystkim osobom, które mają problemy z życiowymi sytuacjami. W tym miejscu problemów, z jakimi spotykają się nasi pacjenci, można wymieniać dużo. Dla jednych będą to problemy w pracy, dla innych problemy z życia prywatnego.

Psycholog na każdym etapie leczenia może stwierdzić, że u danej osoby nastąpiła zdecydowana poprawa i nie potrzebuje kolejnej wizyty. Jednak czasami zdarza się, że nasi pacjenci mają bardziej złożone problemy, z którymi nie są w stanie sobie poradzić sami i potrzebują kilku lub nawet kilkunastu wizyt u naszego psychologa.

Do naszej poradni bardzo często zgłaszają się rodzice ze swoimi dziećmi, u których występują między innymi:

 • zachowania agresywne,
 • problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • traumatyczne przeżycia – np. rozwód rodziców lub wypadek,
 • zachowania niezgodne z powszechnie przyjętymi normami.

Zapraszamy do rejestracji za pomocą strony internetowej, jak również telefonicznie i mailowo. Nasza placówka mieście się w podwarszawskiej miejscowości Grodzisk Mazowiecki. Dojazd z centrum i dzielnic miasta, a także pobliskich miejscowości Pruszków i Milanówek  jest bardzo wygodny i nie zajmuje dużo czasu. W naszej placówce przyjmują także inni specjaliści, z których usług można skorzystać: logopeda, internista, reumatolog i wielu innych.