Select Page

Holter ciśnieniowy (RR)

1

Holter RR

Monitorowanie wartości

ciśnienia tętniczego

Na czym polega i po co się wykonuje Badanie Holterowskie RR

Służy do monitorowania skoku lub spadku ciśnienia tętniczego. Prawidłowe wartości badane metodą ABPM różnią się w zależności od pory dnia, a także naszej aktywności. Rejestrator holterowski zakładany jest pacjentowi na minimum 24 godziny. W tym czasie pomiar przez urządzenie jest wykonywany automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu.

Pomiary wykonywane są co 20 minut podczas dnia oraz co 30 minut w godzinach nocnych. Przez cały czas na ramieniu założony jest mankiet połączony z małym rejestratorem.

Badanie służy do wykrywania Nadciśnienia Tętniczego, Monitorowania jego Leczenia oraz Oceny Zmienności Dobowej Ciśnienia Tętniczego.

Do badania nie trzeba się przygotowywać. W dniu badania trzeba przyjąć stałe leki i ubrać luźne ubranie, aby ukryć aparat pod ubraniem. Wyniki badania są do odebrania po 4 dniach w Przychodni.

Koszt Badania – 1 doba – 120 zł

Opis Badania sporządza Specjalista Kardiolog Leszek Wolniewicz