Żarówka

Co daje badanie?

Służy obiektywizacji pomiarów, ocenie i dobowej zmienności wartości ciśnienia tętniczego, a także kontroli leczenia. Prawidłowe wartości badane metodą ABPM różnią się w zależności od pory dnia, a także naszej aktywności. Rejestrator holterowski zakładany jest pacjentowi na minimum 24 godziny. W tym czasie pomiar przez urządzenie jest wykonywany automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu.

Wskazania do wykonania badania

  • Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
  • Diagnostyka nadciśnienia białego fartucha
  • Diagnostyka nadciśnienia tętniczego opornego
  • Podejrzenie nadciśnienia tętniczego ukrytego
  • Podejrzenie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w nocy
  • Ocena nocnego spadku ciśnienia tętniczego
  • Ocena skuteczności leczenia

Jak się przygotować do badania?

Do badania nie trzeba się przygotowywać. W dniu badania trzeba przyjąć stałe leki i ubrać luźne ubranie, aby ukryć aparat pod ubraniem. Mankiet aparatu napełnia się automatycznie, zazwyczaj co 15 minut w ciągu dnia i co 20 minut w nocy, mierząc wartość ciśnienia. Po upływie doby aparat jest zdejmowany. Lekarz analizuje uzyskane wyniki przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Badanie wykona:

Dr Leszek Wolniewicz

Poznaj lekarza

Koszt badania:160 zł

Do góry