Żarówka

Co daje badanie?

Jest to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadza się przez minimum 24 godziny. Ciągły zapis pracy serca umożliwia ocenę dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i diagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w spoczynkowym badaniu EKG. Badanie umożliwia również ocenę pracy serca podczas snu, kiedy może dochodzić do zaburzeń jego funkcji. Holter EKG posiada 3 elektrody, które z łatwością może założyć sam Pacjent – również w domu.

Wskazania do wykonania badania

  • Arytmia i zaburzenia rytmu serca (diagnostyka zbyt szybkiej lub zbyt wolnej akcji serca).
  • Wykrywanie napadów migotania lub trzepotania przedsionków
  • Diagnostyka zaburzeń przewodzenia
  • Omdlenia, zasłabnięcia i zawroty głowy o niewyjaśnionej przyczynie gdy podejrzewa się ich kardiologiczne podłoże.
  • Ocena skuteczności leczenia przeciwarytmiczego
  • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca u pacjentów z wszczepionym symulatorem serca
  • Ocena pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeniami rytmu serca
  • Inne problemy kardiologiczne wymagające długotrwałej obserwacji

Jak się przygotować do badania?

Do badania nie trzeba się przygotowywać. W dniu badania trzeba przyjąć stałe leki i ubrać luźne ubranie, aby ukryć aparat pod ubraniem.

Badanie wykona:

Anna Wesołowska

Poznaj lekarza

Holter założony w Przychodni:

1. doba – 150 zł

kolejna doba – 100 zł

Holter wysłany Kurierem – zakłada Pacjent:

1. doba – 150 zł

kolejna doba – 120 zł

Do góry